chophanthiet.orgchophanthiet.orgcall:0978419300

CẦN BÁN Iphone 7G

Tri Mobile

Thành viên
5/7/22
4
0
1
37C6D999-3BB0-4048-BA87-817126000850.jpeg
507315E7-EE57-484C-8934-185F7A69D324.jpeg
Dư dùng nên thanh lý ip 7G 32G bản qt full chức năng vân tay đầy đủ lưng đẹp viền hơi xấu 2000k có fix cho ae nhiệt tình. 0835.124.124