chophanthiet.orgchophanthiet.orgcall:0978419300

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐĂNG TIN VIP

Admin

Quản trị viên
Nhân viên

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐĂNG TIN VIP​


Tin VIP là tin được hiển thị với kích thước lớn trên trang chủ, nhằm thu hút một số lượng lớn khách hàng xem sản phẩm của bạn để có thể tối đa hóa việc chuyển đổi thành đơn hàng. Sau khi đăng tin rao vặt như bình thường, bạn chọn vào mục Chọn làm tin VIP sau:snMOZQa6iC6kr8hJ5OTVlkyjpyN8MEr2aXaSKuO1ExLKyQdivTauBLRai4a8aO3dS4m_J0IU4V3uL2sSfjHEnBlq3TvpcEliTEMjISachFnl8-rsf9vdc_LYND3KKhUdW7fSUKqAk1majiyAB7RKh0g


Sau đó lựa chọn ảnh bìa làm tin VIP và nhấn lưu, tin của bạn sẽ hiển thị với kích thước lớn hơn ở ngay tại trang chủ để tiếp cận được nhiều người hơn.

JTULlrOu5w8jlR9HFko4vmf8Gtr5wnwxvSX5iHBuqnr0US9Pt4dTwoD_iq2RR648dsbjY6WBhxD0iDHUpgGuJjVzm1H9g9DWBU08ibkIRQSugzSVZqErRTI0fyjqaZcETczvfDg6WIZuMJxxUGoNy3s


Tin VIP sẽ được hiển thị như sau:

Screen Shot 2022-08-12 at 14.27.47.png