chophanthiet.orgchophanthiet.orgcall:0978419300

CẦN BÁN Cần bán đàn dê 40 con (27 đang sinh sản; 13 nhỏ) giá 2,0 triệu con. Có thương lượng.

CUBA

Thành viên
22/6/22
3
0
1
Họ tên liên lạc
Khương Duy
Địa chỉ
Đức Thắng, Phan Thiết,Bình Thuận
Số điện thoại liên hệ
098.1120886
Cần bán đàn dê 40 con (27 đang sinh sản; 13 nhỏ) giá 2,0 triệu con. Có thương lượng.