chophanthiet.orgchophanthiet.orgcall:0978419300

sản xuất

  1. TUYỂN DỤNG FFA BÌNH THUẬN - Tuyển công nhân sản xuất

    Công Ty TNHH Fine Fruit Asia Địa chỉ: Lô C7-5/1 & C7-5/2 Khu Công Nghiệp Hàm Kiệm I, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Vị trí tuyển dụng: Công nhân toàn thời gian Số lượng tuyển dụng: 15 nhân sự Mô tả công việc: - Lựa trái theo đúng tiêu chuẩn của nhà máy. - Vệ sinh trái theo đúng qui trình. -...