chophanthiet.orgchophanthiet.orgcall:0978419300

cuatudong

Công ty TNHH thiết bị tự động Autodoor System nhấn mạnh vào việc gia tăng sự hài lòng của khách hàng để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kịp thời, phù hợp và hiệu quả. Vì vậy, Trung tâm Hỗ Trợ Autodoor System luôn là trọng tâm của ban lãnh đạo cấp cao của công ty.

Trung tâm Hỗ trợ sẵn sàng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các đồng nghiệp và người tiêu dùng thân yêu của chúng tôi bằng cách sử dụng các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hệ thống tự động hóa, an ninh và bảo vệ sử dụng cơ sở hạ tầng phần cứng và phần mềm hiện có.

Phương pháp đo lường thành công của chúng tôi dựa trên việc đo lường mức độ hài lòng của khách hàng, trong các cuộc khảo sát đã thực hiện, mức độ hài lòng của khách hàng là tích cực đáng kể và cuộc khảo sát này được tiến hành liên tục.

Trung tâm hỗ trợ nhằm cung cấp dịch vụ hỗ trợ chất lượng và tốc độ mong muốn, đã cố gắng cung cấp dịch vụ cho gia đình mình bằng nhiều cách khác nhau, đồng thời luôn cố gắng nâng cao chất lượng và sự phát triển của dịch vụ.

Chúng tôi hy vọng rằng với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể thấy chất lượng hỗ trợ được cải thiện mỗi ngày và cả sự hài lòng 100% của họ. Dưới đây là các hoạt động và dịch vụ chính của trung tâm hỗ trợ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ​

Công ty TNHH AUTODOOR SYSTEM

Member statistics

Điểm tương tác
0

Các danh hiệu

  1. 1

    Bài gửi đầu tiên

    Điểm Thành Tích này được ghi nhận mỗi khi bạn gửi một bài trên diễn đàn